Український бізнес поліпшив оцінку ділової активності на 2023

Індекс ділової активності українського бізнесу в останньому кварталі 2022 року зріс до 83,5% порівняно з 79,5% у ІІІ кварталі 2022 року, це стало можливим за рахунок менш песимістичних оцінок щодо інвестиційних видатків і кількості працівників. Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише “Економічна правда”.

Опитування керівників бізнесу у iV кварталі 2022 року показали, що пом’якшення негативних очікувань щодо майбутньої ділової активності підприємств спостерігається другий квартал поспіль. Також на тлі погіршення девальваційних очікувань пом’якшились оцінки щодо інфляції.

Зокрема, бізнес пом’якшив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців.

Баланс відповідей становив “мінус” 32.3% порівняно з “мінус” 37.9% у ІІІ кварталі. Інфляційні очікування поліпшилися: у IV кварталі 2022 року очікувана річна інфляція становила 23.3% порівняно з 25.2% у попередньому кварталі. 71.8% опитаних підприємств вважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 30.0%. На думку 89.2% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії, – пояснює регулятор.

Також суттєво посилився вплив фактору “витрати на виробництво”, а також очікується посилення девальвації курсу національної валюти – частка тих, хто очікує курс національної валюти в межах 38.00–40.00 грн/дол скоротилася майже вдвічі.

Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 42,59 грн/дол (порівняно з очікуваними у попередньому кварталі – 41,93 грн/дол).

Що стосується оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств, попри пом’якшення другий квартал поспіль, загальна оцінка залишається негативною (-19,3%, порівняно з -21,8% у ІІІ кварталі).

Водночас, хоч і залишаються негативними, але поліпшились очікування щодо змін фінансово-економічного стану підприємств в наступні 12 місяців (-11,5%, порівняно з -15,1% у ІІІ кварталі).

Погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім підприємств будівництва. Найпесимістичніші очікування в підприємств енерго- та водопостачання (-32,3%) та добувної промисловості (-29,3%), підприємства будівництва не очікують змін у найближчі 12 місяців.

Бізнес продовжує очікувати зменшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку. Зростання загальних обсягів реалізації очікують лише підприємства торгівлі. Однак керівники підприємств добувної промисловості галузі значно поліпшили свої оцінки щодо майбутніх обсягів реалізації, у тому числі й на зовнішньому ринку.

Третій квартал поспіль респонденти мають негативні очікування щодо інвестиційних видатків як на будівельні роботи, так і на машини, обладнання та інвентар.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей зріс до 8,5%, порівняно з -1,4% у ІІІ кварталі .

Найвищі очікування мають підприємства енерго- та водопостачання, транспорту та зв’язку, сільського господарства. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становить 22.8% порівняно з 22.2% у попередньому опитуванні.

Також бізнес другий квартал поспіль продовжує прогнозувати скорочення кількості працівників на підприємствах нижчими темпами, але очікує зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців.


vidbudova.online — перше в Україні спеціалізоване медіа, яке висвітлює перебіг відбудови країни

Підтримати